Tidningsartiklar

Intervju i Gate Report December 2016

I tidningen Gate Report intervjuas jag i min roll som entreprenör och vad det innebär att bygga bolag. Dels lyfter jag att det är en stor skillnad att driva ett SME (Small medium Enterprise) och IDE (Innovative Driven Enterprise), att det är viktigt att kunna resa sig efter misslyckande samt ha en positiv syn på framtiden. Det kommer dagar och perioder då målet känns både avlägset och nästan oövervinnligt. Då gäller det att resa sig upp och kunna fortsätta framåt.